MatchLink là gì?
MatchLink là một hệ sinh thái kinh doanh xã hội đáp ứng nhu cầu trong kinh doanh, kết nối mọi người, cung cấp quyền truy cập vào các nguồn vốn & môi trường thương mại an toàn để thực hiện các quyết định tốt hơn.
Với sự hỗ trợ của công ty Business Online Public - Thái Lan và công ty TNHH Business Information - Việt Nam​, những nhà cung cấp thông tin doanh nghiệp hàng đầu cho người ra quyết định, người dùng nay đã có thể bắt đầu việc chuyển đổi số để mở rộng kinh doanh trực tuyến thông qua một nền tảng đáng tin và toàn diện. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành “Mạng Lưới Tin Cậy Của Bạn”.

Trở về

Làm cách nào để tạo tài khoản trên MatchLink?
Dễ dàng tạo tài khoản bằng cách chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook, tài khoản Google hoặc tạo tài khoản bằng email doanh nghiệp của bạn. Khi đăng nhập dùng email, MatchLink sẽ gửi email xác minh đến email người dùng.
Làm thế nào để đăng xuất MatchLink?
Chọn vào biểu tượng hồ sơ của bạn và sau đó chọn “Đăng Xuất” ở phía dưới.
Nếu tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình?
Trong trường hợp đăng nhập bằng email, vui lòng kiểm tra lại email và mật khẩu của bạn, và đảm bảo rằng việc xác minh qua email đã được thực hiện. Nếu người dùng vẫn không thể đăng nhập, vui lòng chọn “Quên Mật Khẩu” và mật khẩu sẽ được xác lập lại qua email.