Chính Sách Bảo mật và Chính Sách Cookie cho MatchLink


Công ty TNHH BOL Digital (“Công Ty”) là nhà cung cấp Dịch Vụ MatchLink, một nền tảng kinh doanh hoặc hệ sinh thái xã hội mang lại cơ hội kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ kết nối và tìm kiếm đối tác kinh doanh. Dịch Vụ MatchLink cũng cung cấp quyền truy cập vào các nguồn quỹ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và mở rộng kinh doanh số.


Công Ty có trách nhiệm bảo vệ thông tin một cách cẩn trọng và cam kết quản lý dữ liệu của mình một cách an toàn và có trách nhiệm. Công Ty cung cấp Dịch Vụ MatchLink dựa trên thông tin của hàng triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới được lấy từ cơ sở dữ liệu của chính phủ và các nguồn đáng tin cậy.


Chính Sách Bảo Mật và Chính Sách Cookie này (gọi chung là “Chính Sách”) giải thích cách thức Công Ty thu thập, sử dụng, quản lý, chia sẻ và bảo vệ thông tin của các pháp nhân và cá nhân. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách này để hiểu các cách thức thu thập và quản lý thông tin của Công Ty. Công Ty tuân thủ Chính Sách và các nguyên tắc này thông qua việc không ngừng tuân thủ, xây dựng tư liệu và đánh giá để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.


Chính Sách này mô tả các cách thức mà Công Ty quản lý thông tin có sẵn trên www.matchlink.asia. Trang web này có thể liên kết đến các trang web khác mà chúng áp dụng các chính sách quản lý thông tin khác nhau. Công Ty khuyến khích Khách Hàng đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web khác để đảm bảo rằng Khách Hàng hiểu các cách thức và khác biệt có liên quan của những trang web đó.


Điều 1.   Định Nghĩa

STT

Thuật ngữ

Mô tả

1.

Xử Lý

Thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân.

2.

Dữ Liệu

Thông Tin Doanh Nghiệp và Dữ Liệu Cá Nhân

3.

Thông Tin Doanh Nghiệp

Thông tin liên quan đến hoạt động, thành lập, thay đổi của doanh nghiệp, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có sự tham gia của pháp nhân và cá nhân trong các lĩnh vực kinh doanh.

4.

Dữ Liệu Cá Nhân

Bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người mà có thể trực tiếp hoặc gián tiếp định danh người đó chẳng hạn như tên, họ, biệt danh, địa chỉ, số điện thoại, số định danh, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, địa chỉ email, Cookie, địa chỉ IP, ID cookie và tệp nhật ký, v.v. nhưng không bao gồm thông tin của người đã qua đời.

5.

Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến chủng tộc, dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, khuynh hướng tình dục, hồ sơ tội phạm, dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, dữ liệu lao động, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác ảnh hưởng đến Chủ Thể Dữ Liệu theo cách tương tự như được quy định bởi Ủy Ban Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

6.

Cookies

Các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị lưu trữ thông tin và cài đặt trên máy tính và thiết bị khi truy cập vào Nền Tảng MatchLink.

Trong trường hợp Công Ty cho phép Chủ Thể Dữ Liệu thiết lập quyền riêng tư của mình để vô hiệu hóa hoặc tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng Cookie cho Dịch Vụ MatchLink, việc vô hiệu hóa hoặc tạm ngừng đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả cung cấp Dịch Vụ MatchLink của Công Ty hoặc dẫn đến sự giảm sự hiệu quả của một số chức năng.

7.

Chủ Thể Dữ Liệu

Bất kỳ Người nào là chủ thể dữ liệu nhưng không bao gồm Người có quyền sở hữu hoặc tạo hoặc thu thập dữ liệu đó. Chủ Thể Dữ Liệu sẽ chỉ có thể là thể nhân, không bao gồm pháp nhân.

8.

Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Bất kỳ người hoặc đơn vị bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Công Ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty.

9.

Chính Sách

Chính Sách Bảo Mật và Chính Sách Cookie này, có thể được sửa đổi hoặc bổ sung từng thời điểm.

10.

Tài Khoản

Tài khoản để sử dụng Dịch Vụ MatchLink, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, email và tài khoản mạng xã hội.

11.

Người

Người tự nhiên.

12.

Dịch Vụ MatchLink

Các dịch vụ liên quan đến Nền Tảng MatchLink do Công Ty cung cấp trên Nền Tảng MatchLink hoặc bất kỳ kênh nào khác do Công Ty quy định định, bao gồm các dịch vụ về tìm kiếm, liên kết và Yêu Cầu, Dịch Vụ Trung Gian Cho Khoản Vay Kinh Doanh và các dịch vụ khác.

13.

Công Ty

Công ty TNHH BOL Digital

14.

Người Kiểm Soát Dữ Liệu

Người hoặc pháp nhân có quyền và nghĩa vụ đưa ra các quyết định liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân.

15.

Người Xử Lý Dữ Liệu

Người hoặc pháp nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân theo lệnh được đưa ra bởi hoặc thay mặt cho Người Kiểm Soát Dữ Liệu với điều kiện Người đó hoặc pháp nhân đó không phải là người Kiểm Soát Dữ Liệu.

16.

Nền Tảng MatchLink

Trang web và ứng dụng cung cấp Dịch Vụ MatchLink.Điều 2.   Thu Thập Thông Tin Bởi Công Ty

2.1       Thông Tin Doanh Nghiệp

Công Ty thu thập thông tin về các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp của công ty đó, bao gồm thông tin mà Công Ty thu thập từ chủ sở hữu doanh nghiệp, chủ nợ, nhà cung cấp, bên thứ ba và nhà cung cấp và từ các hồ sơ công khai như hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan, thông tin đã xử lý về doanh nghiệp có sẵn trên các nguồn công khai và có thể là một yếu tố để ra quyết định của Khách Hàng liên quan đến tín dụng, bảo hiểm, tiếp thị và các hoạt động khác. Thông tin mà Công Ty thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn, những thông tin sau:

 • Công ty và thông tin kinh doanh chuyên nghiệp, bao gồm thông tin liên hệ của doanh nghiệp như tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, tên miền và hồ sơ đăng ký, tài chính và thuế;

 • Hồ sơ và số liệu thống kê chi tiết của công ty;

 • Lịch sử hoạt động của công ty, bao gồm khu vực hoạt động, công ty con, công ty liên kết và ngành nghề kinh doanh;

 • Địa chỉ IP, vị trí địa lý và các đánh giá trên phương tiện truyền thông xã hội;

 • Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh của một Người trong doanh nghiệp đó; và

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ bao gồm mô tả, hình ảnh, video hoặc bất kỳ hình thức liên quan nào khác.

2.2       Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân sau:

 • Dữ Liệu liên quan đến Người như tên, họ, tuổi, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ email, tư cách giám đốc, ban giám đốc công ty, giám đốc, cổ đông, đại lý và/hoặc luật sư được ủy quyền của một công ty, nhà đầu tư, tư cách nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp của Công Ty, âm thanh, hình ảnh, chuyển động và phương tiện truyền thông xã hội;

 • Dữ Liệu Tài Chính như số tài khoản ngân hàng và các giao dịch tài chính;

 • Dữ Liệu liên quan đến Dịch Vụ MatchLink như thông tin chi tiết của Tài Khoản và danh thiếp số để sử dụng Dịch Vụ MatchLink, bao gồm thông tin liên quan đến Liên Kết giữa Chủ Thể Dữ Liệu và những người dùng khác của Dịch Vụ MatchLink, trạng thái Người Yêu Cầu, bảo đảm và người bảo lãnh, v.v.;

 • Dữ Liệu về các sản phẩm và dịch vụ như Dữ Liệu liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Chủ Thể Dữ Liệu quan tâm hoặc Chủ Thể Dữ Liệu đã sử dụng, sự hài lòng, phản hồi và nhận xét của Chủ Thể Dữ Liệu về các sản phẩm hoặc dịch vụ đó và chi tiết việc thực hiện các quyền và các khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ;

 • Dữ Liệu được thu thập tự động thông qua theo dõi máy tính như Cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị, trình duyệt hoặc hệ điều hành (ví dụ: Android hoặc iOS), các trang web đã truy cập và các trang web mà Chủ Thể Dữ Liệu đã đến, lịch sử truy cập, tìm kiếm, và các hoạt động trên Nền Tảng MatchLink được thu thập từ Cookie, thẻ pixel và các công nghệ theo dõi khác;

 • Dữ Liệu Vị Trí là vị trí chính xác, bao gồm vị trí địa lý của thiết bị di động hoặc máy tính, và các dịch vụ dựa trên vị trí;

 • Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm như tôn giáo và dân tộc; và

 • Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba mà Chủ Thể Dữ Liệu đã cung cấp cho Công Ty như tên, họ, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, tư cách của người được ủy quyền, luật sư của công ty, giám đốc, cổ đông, người lao động, nhân viên hoặc chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu và Dữ Liệu Cá Nhân khác của bất kỳ Người nào.

2.3       Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

Công Ty có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm của Chủ Thể Dữ Liệu như dân tộc và tôn giáo để thực hiện hợp đồng với Chủ Thể Dữ Liệu hoặc khi Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý cung cấp Dữ Liệu đó cho Công Ty. Công Ty sẽ chỉ sử dụng Dữ Liệu này cho các mục đích giới hạn và cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm. Công Ty sẽ thực hiện các quy trình hợp lý theo yêu cầu của luật hiện hành để bảo mật Dữ Liệu đó. Công Ty cũng có thể chia sẻ Dữ Liệu này với các bên thứ ba đáng tin cậy cho các mục đích giới hạn và được phép.

 • Trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu là người vị thành niên, Người không đủ năng lực hoặc Người gần như không đủ năng lực, Công Ty sẽ tuân thủ các luật liên quan đến bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân bằng cách sử dụng một cách cẩn trọng nhất để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó.

Điều 3.   Nguồn Dữ Liệu

Công Ty sẽ thu thập Thông Tin Doanh Nghiệp và Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu từ các nguồn sau:

 • thông tin được Công Ty thu thập trực tiếp từ chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc từ Chủ Thể Dữ Liệu thông qua việc sử dụng Dịch Vụ MatchLink, liên hệ với Công Ty, nhân viên và/hoặc đại diện của Công Ty, trang web, ứng dụng, nền tảng, phương tiện truyền thông xã hội, phản hồi của khảo sát hoặc các kênh quảng cáo và tiếp thị khác của Công Ty bao gồm tham dự các cuộc họp và tham gia các hoạt động của Công Ty, v.v.; và

 • thông tin được thu thập từ các nguồn khác, chẳng hạn như chi nhánh, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp Dữ Liệu, nền tảng hoặc phương tiện truyền thông xã hội, trang web của bên thứ ba hoặc bằng cách phỏng vấn bên thứ ba có quyền hợp pháp để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc của các đối tác của Chủ Thể Dữ Liệu, các nguồn thông tin được công khai khác, Cục Phát Triển Kinh Doanh, Bộ Thương Mại, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan, Ủy ban Chứng Khoán và Giao Dịch, Ngân Hàng Thái Lan, tòa án, Cục Doanh Thu, Cục Thi Hành Án hoặc các cơ quan chính phủ khác, v.v. Nếu Công Ty thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, Công Ty sẽ xử lý Dữ Liệu đó theo các quy định pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và các luật khác.

Điều 4.   Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

 • Công Ty sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi cần thiết cho các mục đích hợp pháp đã được thông báo trước cho Chủ Thể Dữ Liệu hoặc tại thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đó, khi Chủ Thể Dữ Liệu đã đồng ý với Công Ty trước hoặc tại thời điểm Xử Lý Về Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc khi Công Ty có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần có sự chấp thuận của Chủ Thể Dữ Liệu mà pháp luật cho phép.

 • Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty sẽ cho một hoặc nhiều mục đích sau (tùy từng trường hợp):
 • để cung cấp dịch vụ và tạo điều kiện cho Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng Dịch Vụ MatchLink trên Nền Tảng MatchLink;

 • để làm rõ và xác minh danh tính của Chủ Thể Dữ Liệu nhằm ngăn chặn việc mạo danh, lừa dối, gian lận hoặc các hành vi gian lận tương tự khác;

 • để tạo danh thiếp số để kết nối kinh doanh, sử dụng dịch vụ trung gian cho khoản vay kinh doanh và sử dụng các chức năng khác của Dịch Vụ MatchLink;

 • để xem xét hồ sơ vay của pháp nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu có liên kết bao gồm cả việc xác minh mức độ tín nhiệm và tình trạng tài chính khác để phê duyệt hồ sơ vay đó;

 • để thuận tiện trong trao đổi và tối đa hóa cơ hội kinh doanh giữa Chủ Thể Dữ Liệu và những người dùng khác của Dịch Vụ MatchLink;

 • để xác minh tư cách của Chủ Thể Dữ Liệu để đăng ký thành viên và tạo Tài Khoản, bao gồm việc lưu giữ và quản lý thông tin chi tiết về Tài Khoản của Chủ Thể Dữ Liệu;

 • ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụ giữa Chủ Thể Dữ Liệu với tư cách là người dùng dịch vụ, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp hoặc người dùng dịch vụ và Công Ty, bao gồm cả việc cung cấp Dịch Vụ MatchLink hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu trước khi giao kết hợp đồng. Trong trường hợp này, nếu Chủ Thể Dữ Liệu không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho Công Ty, Công Ty có thể không thực hiện hiệu quả các cam kết với Chủ Thể Dữ Liệu;

 • cho các lợi ích hợp pháp mà Công Ty hoặc Người hoặc pháp nhân khác theo đuổi, ngoại trừ trường hợp lợi ích đó bị phủ quyết bởi những quyền cơ bản liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. Ví dụ: Dữ Liệu Cá Nhân là một thành phần không thể tách rời của Thông Tin Doanh Nghiệp mà Chủ Thể Dữ Liệu hoặc bất kỳ đại diện nào của công ty đã thông báo cho Cục Phát Triển Kinh Doanh hoặc Dữ Liệu Cá Nhân là một yếu tố quan trọng trong các thông báo của chính phủ hoặc được công bố trong Công Báo Chính Phủ, v.v ...;

 • để phân tích hành vi; nghiên cứu, nghiên cứu tiếp thị và các hoạt động quảng bá; tạo quảng cáo; cung cấp ưu đãi, đặc quyền, tin tức, quan hệ công chúng, khuyến mãi; và để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty, các bên liên kết và đối tác kinh doanh của Công ty đến những người quan tâm; đáp ứng các nhu cầu và/hoặc khi xét thấy thích hợp;

 • để cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty, đồng thời giải quyết các vấn đề hoặc khó khăn phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty thông qua đánh giá, nghiên cứu thị trường, phân tích, lập mô hình hoặc để chuẩn bị báo cáo tổng quan, v.v.;

 • để cung cấp dịch vụ sau bán hàng chẳng hạn như liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu để khảo sát về mức độ hài lòng và phản hồi thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty đã cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu;

 • để quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động của Nền Tảng MatchLink nhằm tạo điều kiện thuận lợi sử dụng Nền Tảng MatchLink, cải thiện nội dung và nâng cao hiệu quả và tính bảo mật của Nền Tảng MatchLink;

 • để giám sát hành vi, hoạt động và hành động trên Nền Tảng MatchLink nhằm đảm bảo an ninh máy tính và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như gian lận hoặc hành vi phạm tội;

 • tuân thủ pháp luật, quy định, quy tắc hoặc hướng dẫn có liên quan, bao gồm phán quyết của tòa án hoặc tổ chức chính phủ mà Công Ty có nghĩa vụ tuân thủ hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

 • vì lợi ích an ninh và hợp pháp của Công Ty như thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân bằng nhiều phương tiện khác nhau, ví dụ: ghi lại hình ảnh, chuyển động và/hoặc giọng nói bằng cách sử dụng camera CCTV để bảo vệ vị trí, tài sản, nhân viên và khách; và

 • vì lợi ích hợp pháp của Công Ty trong các trường hợp khác như ghi lại hình ảnh, chuyển động và/hoặc giọng nói và thu thập bản sao thẻ định danh của Người tham gia các cuộc họp và các hoạt động, chẳng hạn như buổi đào tạo, hội thảo, hoạt động giải trí hoặc các hoạt động khác của Công Ty, thu thập bản sao thẻ định danh của một Người để nhận dạng để sử dụng làm tài liệu hỗ trợ khi thực hiện các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu, nhận và giao tài liệu, bưu kiện, quà tặng hoặc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu, v.v. .

Điều 5.   Sử Dụng và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty sẽ chỉ sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích được quy định trong Chính Sách này. Công Ty có thể tiết lộ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Chủ Thể Dữ Liệu khi cần thiết và chỉ cho những cá nhân và tổ chức sau:

 • nhân viên và nhà thầu yêu cầu quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp Dịch Vụ MatchLink, vận hành doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ của Công Ty theo hợp đồng giữa Công Ty và Chủ Thể Dữ Liệu và để tuân thủ các cam kết với Chủ Thể Dữ Liệu;

 • các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt Công Ty xử lý Dữ Liệu Cá Nhân hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công Ty bao gồm tại Thái Lan và nước ngoài;

 • các bên liên kết, đại lý, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh tại Thái Lan và nước ngoài như các tổ chức tài chính mà Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý hoặc trong các trường hợp khác được pháp luật cho phép;

 • khách hàng hoặc những người dùng khác của Dịch Vụ MatchLink ở Thái Lan và nước ngoài, những Người có quyền truy cập hợp pháp vào Dữ Liệu Cá Nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý hoặc trong các trường hợp khác được pháp luật cho phép;

 • kiểm toán viên, luật sư và chuyên gia tư vấn của Công Ty;

 • tòa án có thẩm quyền, các cơ quan chính phủ hoặc các pháp nhân khác như Cục Doanh Thu, Văn Phòng Chống Rửa Tiền và Văn Phòng Ủy Ban Chống Tham Nhũng Quốc Gia; và

 • các bên thứ ba mà Chủ Thể Dữ Liệu đã yêu cầu Công Ty tiết lộ Dữ Liệu đó.

Khi tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho những cá nhân và tổ chức trên, Công Ty sẽ đảm bảo rằng người nhận phải xác nhận và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó theo các mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác với các mục đích được Công Ty quy định.


Điều 6.   Tiết Lộ Hoặc Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân cho Người Ở Nước Ngoài

Hoạt động kinh doanh chính của Công Ty liên quan đến Xử Lý Thông Tin Doanh Nghiệp và trong vài trường hợp Công Ty sẽ tiết lộ hoặc chuyển Dữ Liệu cho người nhận nước ngoài. Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào là một phần không thể tách rời của Thông Tin Doanh Nghiệp mà Chủ Thể Dữ Liệu hoặc đại diện nào của Công Ty đã thông báo cho Cục Phát Triển Kinh Doanh, hoặc bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào được Công Ty thu thập đều có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao cho người nhận nước ngoài thuộc cùng một nhóm doanh nghiệp liên kết hoặc cùng một nhóm cam kết chung với mục đích thực hiện hợp đồng giữa Công Ty và người nhận, hoặc thay mặt Công Ty lưu trữ Dữ Liệu. Ví dụ: truyền hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân đến một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây có nền tảng hoặc máy chủ nằm bên ngoài Thái Lan. Về vấn đề này, Công Ty sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân do Ủy Ban Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân quy định và thu nhận các biện pháp bảo vệ thích hợp cho phép thực thi các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu cũng như các biện pháp pháp lý hiệu quả.


Điều 7.   Sử Dụng Cookie

 • Cookies”là gì?

 • Cookies”là các tệp văn bản nhỏ được sử dụng để thu thập Dữ Liệu Cá Nhân trên máy tính hoặc thiết bị của Chủ Thể Dữ Liệu nhằm lưu trữ thông tin và các cài đặt để cung cấp Dịch Vụ MatchLink một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả mà sẽ chỉ có hiệu lực trong quá trình sử dụng MatchLink. Về mục đích của Cookie, chúng không gây nguy hiểm cho máy tính hoặc thiết bị. Nội dung trong Cookie chỉ có thể được xem hoặc đọc trên Nền Tảng MatchLink.

 • Công Ty sử dụng Cookie như thế nào?
 • Công Ty sẽ sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin, hình thức sử dụng Dịch Vụ MatchLink, lịch sử sử dụng Dịch Vụ MatchLink, các hoạt động liên quan đến Nền Tảng MatchLink và cài đặt của Chủ Thể Dữ Liệu để việc sử dụng Dịch Vụ MatchLink được thuận tiện, nhanh chóng, liên tục và hiệu quả. Cookie cho phép Công Ty phân tích thông tin đó để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương thích với nhu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu cũng như phát triển và cải thiện Dịch Vụ MatchLink cho lợi ích tối đa của Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm cả việc ngăn chặn và phát hiện các hoạt động có thể bị cấm hoặc được thực hiện trái phép. Đối với một số dịch vụ nhất định, Công Ty cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu các lựa chọn lưu trữ thông tin chi tiết của Tài Khoản trong Cookie để Chủ Thể Dữ Liệu không cần nhập lại chúng khi Chủ Thể Dữ Liệu quay trở lại Nền Tảng MatchLink.

 • Công Ty có thể sử dụng Cookie kết hợp với các công nghệ khác để xác định định dạng khả dụng và lịch sử sử dụng, thông tin hoặc dịch vụ mà Chủ Thể Dữ Liệu quan tâm và phân tích thông tin đó để phát triển dịch vụ, hiển thị nội dung, quảng cáo hoặc quan hệ cộng đồng liên quan đến các hoạt động thích hợp phù hợp với quan tâm của Chủ Thể Dữ Liệu để nâng cao mức hài lòng về dịch vụ. Ngoài ra, việc sử dụng Cookie để ghi lại các cài đặt ban đầu của Nền Tảng MatchLink, cho phép Chủ Thể Dữ Liệu truy cập vào Nền Tảng MatchLink với các cài đặt đã được thiết lập ban đầu trong mọi trường hợp ngoại trừ trường hợp Cookie bị vô hiệu hoặc bị xóa. Sau đó, tất cả các cài đặt sẽ được khôi phục về cài đặt mặc định.

 • Cookie mà Công Ty sử dụng có thể được phân loại thành 2 (hai) loại dựa trên thời gian lưu giữ như sau:

 • Cookie Phiên“ là các Cookie tạm thời được sử dụng để nhận dạng Chủ Thể Dữ Liệu khi truy cập Nền Tảng MatchLink như cài đặt ngôn ngữ theo dõi và tùy chọn của Chủ Thể Dữ Liệu, v.v. và các Cookie đó sẽ bị xóa khỏi máy tính hoặc thiết bị của Chủ Thể Dữ Liệu khi Chủ Thể Dữ Liệu rời khỏi Nền Tảng MatchLink hoặc đóng trình duyệt; và

 • Cookie Ổn Định“ là những Cookie sẽ vẫn tồn tại trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc cho đến khi Chủ Thể Dữ Liệu xóa những Cookie đó. Những Cookie này sẽ giúp Nền Tảng MatchLink ghi nhớ Chủ Thể Dữ Liệu và cài đặt của Chủ Thể Dữ Liệu khi Chủ Thể Dữ Liệu truy cập lại Nền Tảng MatchLink, giúp Chủ Thể Dữ Liệu truy cập vào Nền Tảng MatchLink nhanh hơn và thuận tiện hơn.
 • Công Ty sử dụng Cookie cho các mục đích sau:
 • Cookie Thật Sự Cần Thiết

  Những Cookie này cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ MatchLink để cho phép Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng Nền Tảng MatchLink, bao gồm cả việc giúp Nền Tảng MatchLink ghi nhớ thông tin do Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp thông qua Nền Tảng MatchLink. Tuy nhiên, khi tắt các Cookie này, Chủ Thể Dữ Liệu sẽ không thể sử dụng một số phần của Dịch Vụ MatchLink vốn yêu cầu Cookie.

 • Cookies Chức Năng

  Những Cookie này sẽ giúp Nền Tảng MatchLink ghi nhớ cài đặt của Chủ Thể Dữ Liệu và trình bày nội dung tương thích với cách sử dụng của Chủ Thể Dữ Liệu như ghi nhớ Tài Khoản của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc ghi nhớ các thay đổi đối với cài đặt kích thước phông chữ hoặc các cài đặt khác của Chủ Thể Dữ Liệu. Trong trường hợp Công Ty cho phép Chủ Thể Dữ Liệu đặt quyền riêng tư của mình để vô hiệu hóa hoặc tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng Cookie cho Dịch Vụ MatchLink, việc vô hiệu hóa hoặc tạm ngừng đó có thể ảnh hưởng đến Dịch Vụ MatchLink do Công Ty cung cấp hoặc dẫn đến một số bất tiện khi sử dụng các chức năng nhất định.

 • Cookie Mục Tiêu

  Các Cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin sử dụng và thông tin liên quan đến các trang web mà Chủ Thể Dữ Liệu truy cập để đề xuất hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua các trang web của bên thứ ba. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu vô hiệu hóa các Cookie này thì sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền Tảng MatchLink nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua các trang web khác mà có thể không tương thích với lợi ích của Chủ Thể Dữ Liệu.

Điều 8.   Các Cơ Sở Pháp Lý Chính Để Xử Lý Thông Tin

8.1       Chấp Thuận

Chủ Thể Dữ Liệu có thể chấp thuận cho phép Công Ty thu thập, sử dụng, quản lý, lưu giữ và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của mình trước hoặc tại thời điểm Công Ty Xử Lý Dữ Liệu theo pháp luật hiện hành hoặc Chủ Thể Dữ Liệu có thể được xem là đã đồng ý theo pháp luật hiện hành đối với việc Xử Lý Dữ Liệu như được mô tả trong Chính Sách này, thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện có liên quan khác.

8.2       Quyền Lợi Hợp Pháp

Công Ty xử lý Dữ Liệu Cá Nhân vì lợi ích hợp pháp mà Công Ty hoặc những người khác theo đuổi, bao gồm: (i) quản lý các cơ hội kinh doanh, tín dụng kinh doanh và rủi ro tài chính; (ii) đưa ra các quyết định quản lý rủi ro và tiếp thị; (iii) thực hiện các giao dịch; (iv) chống lại gian lận và không trung thực; hoặc (v) biết được ai mà họ đang kinh doanh cùng mà không ảnh hưởng đến lợi ích hoặc quyền cơ bản của Chủ Thể Dữ Liệu.

8.3       Hợp Đồng với các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Các Bên Liên Quan

Công Ty xử lý thông tin để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng với Chủ Thể Dữ Liệu hoặc những người có liên quan khác, hoặc để tuân thủ yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc những người có liên quan khác trước khi ký kết hợp đồng.

Việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi là tùy ý của Chủ Thể Dữ Liệu. Công Ty có thể không thực hiện được yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu, ký kết hợp đồng với Chủ Thể Dữ Liệu hoặc những người có liên quan khác nếu Chủ Thể Dữ Liệu không cung cấp cho Công Ty bất kỳ Dữ Liệu nào theo yêu cầu,

8.4       Nghĩa Vụ Pháp Lý của Công Ty

Công Ty xử lý thông tin khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo pháp luật và quy định có liên quan.


Điều 9.   Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân miễn là xét thấy cần thiết và thích hợp cho các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó trừ khi pháp luật có quy định thời gian lưu trữ cụ thể. Khi hết thời hạn lưu trữ đó, Công Ty sẽ xóa, hủy hoặc ẩn Dữ Liệu Cá Nhân để chúng trở thành Dữ Liệu ẩn danh. Tuy Nhiên, Công Ty có thể tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khi cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép.


Điều 10.   Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu

 • Khi Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân B.E. 2562 (2019) có hiệu lực áp dụng đối với Công Ty, Chủ Thể Dữ Liệu có các quyền sau đây để quản lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình dưới sự giám sát của Công Ty.
 • Quyền rút lại chấp thuận Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
  Chủ Thể Dữ Liệu có quyền rút lại chấp thuận của mình cho phép Công Ty Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân vào bất kỳ thời điểm nào khi Dữ Liệu Cá Nhân của họ vẫn còn chịu sự giám sát của Công Ty. Việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu đã chấp thuận một cách hợp pháp.

 • Quyền truy cập và nhận bản sao Dữ Liệu Cá Nhân và quyền yêu cầu tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập.
  Chủ Thể Dữ Liệu có quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của mình và yêu cầu Công Ty cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu các bản sao của Dữ Liệu Cá Nhân đó bao gồm yêu cầu Công Ty tiết lộ việc mua Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập mà không có sự chấp thuận của Chủ Thể Dữ Liệu.

 • Quyền lấy Dữ Liệu Cá Nhân ở định dạng có thể đọc được hoặc được sử dụng phổ biến, bao gồm quyền (a) yêu cầu Công Ty chuyển giao hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân cho Người Kiểm Soát Dữ liệu khác nếu việc đó có thể được thực hiện bằng các phương tiện tự động; hoặc (b) yêu cầu lấy Dữ Liệu Cá Nhân mà Công Ty đã truyền hoặc chuyển giao trực tiếp cho Người Kiểm Soát Dữ Liệu khác trừ khi không thể thực hiện được vì các lý do kỹ thuật.

 • Quyền phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
  Chủ Thể Dữ Liệu có quyền phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của mình bất kỳ lúc nào.

 • Quyền xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân.
  Chủ Thể Dữ Liệu có quyền yêu cầu Công Ty xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của mình để trở thành Dữ Liệu ẩn danh khi Dữ Liệu Cá Nhân không còn cần thiết cho mục đích của mình hoặc Chủ Thể Dữ Liệu đã rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân đó, hoặc Công Ty không có cơ sở hợp pháp để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân đó.

 • Quyền hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
  Chủ Thể Dữ Liệu có quyền hạn chế việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình khi Công Ty đang thực hiện quy trình kiểm tra theo yêu cầu của mình hoặc trong các trường hợp khác được pháp luật quy định.

 • Quyền chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân để chúng chính xác hơn, được cập nhật, đầy đủ và không gây hiểu nhầm.
  Chủ Thể Dữ Liệu có quyền yêu cầu Công Ty chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác hoặc không đầy đủ của mình.

 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát trong trường hợp Công Ty hoặc nhân viên hoặc nhà thầu của Công Ty đã vi phạm hoặc không tuân thủ pháp luật liên quan đến bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Nếu muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, Chủ Thể Dữ Liệu phải tuân thủ các thủ tục và chính sách do Công Ty quy định. Trong trường hợp này, Công Ty có thể liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu để biết thêm thông tin về biểu mẫu yêu cầu và Công Ty sẽ nỗ lực hết sức để phản hồi yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc hơn 30 (ba mươi) ngày đối với yêu cầu phức tạp. Việc thực hiện quyền đó có thể phải chịu các khoản phí hoặc lệ phí hợp lý để Xử Lý yêu cầu đó theo quyết định của Công Ty. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Công Ty có thể từ chối xử lý yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu trong phạm vi được pháp luật cho phép và thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu về lý do từ chối.

 • Trong một số trường hợp, việc thực thi các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng Dịch Vụ MatchLink hoặc có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng giữa Chủ Thể Dữ Liệu và Công Ty.

Điều 11.   Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

 • Công Ty sẽ cung cấp các biện pháp bảo mật thích hợp cho Dữ Liệu Cá Nhân theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001: 2013, là một biện pháp bảo mật thông tin được quốc tế công nhận, nhằm ngăn chặn việc mất, truy cập, sử dụng, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân trái phép hoặc bất hợp pháp, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty và các tiêu chuẩn chung đã được chấp nhận.

 • Công Ty yêu cầu nhân viên của mình hoàn thành khóa đào tạo liên quan đến bảo vệ và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân. Về vấn đề này, Công Ty sẽ đánh giá và cải thiện các biện pháp đó khi cần thiết để đảm bảo rằng việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định có liên quan.

 • Các chính sách và thủ tục để quản lý an toàn thông tin và bảo vệ Dữ Liệu, chống lại sự truy cập trái phép được Công Ty thực hiện như sau:
 • Xây dựng các chính sách và thủ tục rõ ràng để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;

 • Giới hạn quyền truy cập của nhân viên vào Dữ Liệu Cá Nhân;

 • Ngăn cản sự truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá Nhân bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa, xác thực hoặc phát hiện vi-rút theo yêu cầu;

 • Yêu cầu các đối tác mà Công Ty tham gia kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ bảo mật và các yêu cầu có liên quan theo quy định pháp luật và quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm quy định giới hạn sử dụng thông tin cá nhân trong hợp đồng giữa Công Ty và mỗi đối tác; và

 • Liên tục đánh giá thực tiễn về Dữ Liệu riêng tư, quản lý thông tin và bảo mật Dữ Liệu Của Công Ty.

Điều 12.   Thông Tin Liên Hệ của Công Ty

Công ty TNHH BOL Digital

Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Đến:                                    Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Địa chỉ:                         Số 1023 Tháp MS Siam, Tầng 28, Đường Rama 3, Tiểu khu Chong Nonsi, Quận Yannawa, Bangkok 10120

Địa chỉ email:            dpo@bol.co.th

Điện thoại:    02-657-3999 ext. 6300


Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng

Địa chỉ:                         Số 1023 Tháp MS Siam, Tầng 28, Đường Rama 3, Tiểu khu Chong Nonsi, Quận Yannawa, Bangkok 10120

Địa chỉ e-mail:            info@matchlink.asia

Điện thoại:    02-657-3993


Điều 13.   Sửa Đổi Chính Sách

Công Ty có chính sách để phát triển và đánh giá các biện pháp bảo mật cho Dữ Liệu Cá Nhân mọi thời điểm để đảm bảo sự hiệu quả trong bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tuân thủ các quy định và pháp luật có liên quan. Công Ty có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính Sách ít nhất mỗi năm một lần hoặc khi các luật liên quan có thay đổi quan trọng và sẽ công bố Chính Sách sửa đổi trên Nền Tảng MatchLink và/hoặc các kênh khác mà Công Ty cho là phù hợp. Do đó, Công Ty khuyến khích Chủ Thể Dữ Liệu đọc lại Chính Sách khi có cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi.

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Thái Lan và phiên bản tiếng Anh trong Chính Sách này, phiên bản tiếng Thái Lan sẽ được ưu tiên áp dụng.


Ngày có hiệu lực

Chính Sách này có hiệu lực vào ngày: 22 October 2021

Chính Sách này đã được sửa đổi gần nhất vào ngày: 6 October 2021